Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" Featured

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.หนองหัววัว ร่วมโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดย คุณวิวัฒน์ สุภาวาส ที่ปรึกษาบริษัทแอร์เซิร์ฟและเพื่อนๆ ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลหนองหัววัว  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ตำบลหนองหัววัว

Read more...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ Featured

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกฯ มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับมอบนโยบายต่างๆ โดยมี นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม

Read more...

โครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 Featured

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินโครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยได้มอบทรายอะเบท ให้กับประธาน อสม. และสมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและมอบเจลล้างมือให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

Read more...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริฯ Featured

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ด้วยการทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา (โควิด-19) บริเวณวัดโคศิรการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว โดยมี ท่านธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย

Read more...

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?